Norlandia Förskolor Solkatten

Norlandia Förskolor Solkatten erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Solkatten ligger i centrala Upplands Väsby och erbjuder ett 70-tal förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Solkatten är inrymd i en fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med fruktträd och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns grönområden som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.